Skaut Volyně

Vítejte na webu skautského střediska RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně

V roce 1907 zakladatel světového skautingu Angličan Robert Baden-Powell uspořádal první tábor na ostrově Brownsea a rozšířil tak myšlenku skautingu do celého světa.

Skauting ve Volyni byl založen 10. 4. 1923, tedy 11 let poté, co jej z historického hlediska založil v Československé republice Antonín Benjamin Svojsík. Díky úzké spolupráci s Baden-Powellem uspořádal první tábor v roce 1912 ve Vorlovských lesích pod hradem Lipnice na Českomoravské vrchovině. První éru skautingu ukončili nacisté roku 1940. Obnoven byl v roce 1945 a v roce 1950 byl opět ukončen. V roce 1968 byl skauting vzkříšen a záhy v roce 1970 byla jeho činnost opět přerušena. Až rok 1989 byl opět příznivý pro obnovu skautingu v naší zemi.

Také Volyňské středisko obnovilo v roce 1989 svoji činnost. V současné době máme 5 oddílů – dívčí, chlapecký, rovery a rangers, oddíl benjamínků, oddíl oldskautů a od roku 2000 se naše středisko rozrostlo v Malenicích o družinu Berušek, ke které se v roce 2009 přidala družina Jestřábů.

Naším programem jsou nejen pravidelné schůzky v klubovnách, kde hrajeme velké množství her, ale i víkendové výpravy, výlety, závody a letní tábor, kde zábavnou formou procvičujeme i řadu dovedností a vědomostí, které se určitě v životě nikomu neztratí.

Logo
SCHŮZKYDenČas
1. dívčí Volyně - skautky a světluškyúterýod 16:30 do 18:30
2. smečka Stopaři - skauti a vlčatačtvrtekod 16:30 do 18:30
3. oddíl Liščata - benjamínciúterýod 16:00 do 17:30
4. oddíl Malenice (web)pátekod 16:15 do 17:45
náhodný obrázeknáhodný obrázek

© 2007-2019 - Skaut Volyně